Wie zijn wij

Stichting de As is opgezet om specialistische vragen van mensen met autisme te kunnen beantwoorden. Wij doen dit vanuit een organisatie zonder winstoogmerk met een club betrokken en ervaren professionals. Zorg wordt het meest effectief geboden in afstemming tussen beide partijen aan de keukentafel. De regie ligt bij de cliënt.

Alle middelen worden direct ingezet ten behoeve van zorg.

Oprichters
Frans Molkenboer was manager van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant en heeft in 2014 met een aantal geestverwanten besloten een stichting op te richten om hun kennis met betrekking tot het inrichten van zorg voor mensen met autisme in te zetten. Dit wordt gedaan vanuit een idealistische denkwijze en daarom vanuit een stichting zonder winstoogmerk. Via de stichting wordt deze visie op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme vormgegeven.  Waarbij alle tijd en zorg direct gericht is op (en in samenspraak met) de zorgvrager. Frans Molkenboer is als directeur bestuurder belast met de dagelijkse leiding.

Raad van advies
De koers en kwaliteit van de geboden zorg van Stichting de As wordt bewaakt door een Raad van Advies. In deze raad nemen de volgende personen zitting:

  • Rob Snoeij (psychiater)
  • Katinka Smits (GZ-psycholoog en ex-lid van adviesraad Leo Kannerhuis Nederland)
  • Jos Derksen (ex-bestuurder speciaal onderwijs)
  • Jos Poelman (oud financieel directeur Kentalis)
  • Maarten Scheerder (ervaren in het krijgen van autismebegeleiding)
  • Sussiel Brands (Zorgmanager Jeugd bij de Viersprong in Den Bosch)

Medewerkers

Onze medewerkers:

  • Zijn minimaal HBO opgeleid binnen het pedagogisch veld
  • Volgen structureel intervisie en supervisie

De supervisie binnen de As wordt verzorgd door een GZ-psycholoog.

Onze ontstaansgeschiedenis ligt binnen de zorgregio Hart van Brabant met de gemeenten Tilburg, Dongen, Gilze-Rijen, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk, Hilvarenbeek en Heusden. Doordat onze begeleiders ook breder inzetbaar zijn kunnen we ons ook richten op vragen vanuit de overige gemeenten in Brabant. Zo hebben we naast de overeenkomst om zorg in natura te bieden in de zorgregio Hart van Brabant ook deze mogelijkheid in de zorgregio West Brabant Oost. Waar de gemeente Aalburg, Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werendam en Woudrichem onder valt.

Kwaliteitsbewaking
Privacy
Wij vinden het onze plicht om de privacy van onze cliënten en betrokkenen te waarborgen. Wij zullen zonder uw toestemming geen vertrouwelijke gegevens aan derden verstrekken.

Lees hier ons privacyreglement en beleid omtrent de Algemene verordening gegevensbescherming

Klachtregeling
Wij gaan ervan uit dat wij onderling eventuele klachten bespreken en oplossen. Mocht dit niet lukken dan kan er een beroep gedaan worden op de klachtenregeling. Bij een klacht wordt u doorverwezen naar een externe organisatie op het gebied van klachten in de zorg. Hiervoor zijn we aangesloten bij ECKG; Stichting Expertisecentrum Klacht- en gezondheidsrecht.