Stichting De As

  • Biedt alleen specialistische autismezorg op hoog niveau
  • Komt naar de cliënt toe; aan huis, in de school, in de wijk
  • Werkt in en met het gezin, de leerkracht, de werkgever
  • Spreekt de taal van de cliënt
  • Sluit aan bij het talent van de cliënt en neemt diens gewenste situatie als uitgangspunt

Stichting de As biedt specialistische autismezorg aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en betrokkenen om hen te begeleiden naar het zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. Door vraaggericht te werken kan begeleiding en behandeling ingeperkt worden. Door uit te gaan van kansen en mogelijkheden worden problemen ondergeschikt. Door samen een plan te maken, heeft dit plan levensvatbaarheid en start verandering. Mensen met autisme kunnen prima zelf aangeven wat ze wensen en nodig hebben. Wij coachen de cliënt in het vinden van praktische oplossingen die nu functioneel zijn én toepasbaar voor de toekomst.

Als de doelstellingen van de begeleiding behaald zijn, sluiten we de begeleiding af. Die begeleiding kan op elk moment, gedurende het hele leven van de cliënt, voortgezet worden als daar behoefte aan is. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school, werken, relaties met anderen aangaan en onderhouden en zo zelfstandig mogelijk zijn.

Download hier de folder.

plaatjeKleurFolder2

In deze korte film, gemaakt door jongeren van de As, zie je wat Stichting de As voor jou kan doen.

Stichting de As is lid van:


www.autisme.nl