Zorg bij werken

De As biedt: Coaching op het gebied van arbeid
Doelgroep: Jongvolwassenen met autisme
Doel: Knelpunten rondom het vinden of behouden van werk inventariseren en deze vervolgens door goede communicatie met het netwerk oplossen
  • Job coaching (om passend werk te vinden en/of te behouden)
  • Adviseren en coachen van werkgever en cliënt om verzuim of uitval te voorkomen
  • Als de cliënt zich niet kan aanpassen, kan er in de omgeving aanpassingen gedaan worden
  • Actief werken aan vergroten van zelfredzaamheid, waarbij we telkens uitgaan van: “wat heb je nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen werken?”
  • Begeleiding op maat, waarbij een inschatting gemaakt wordt van de ondersteuningsbehoefte, inzetbaarheid en draagkracht