Zorg bij onderwijs

De As biedt: Begeleiding op school
Doelgroep: Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme
Doel: Knelpunten op school inventariseren en deze vervolgens door goede communicatie met het netwerk oplossen
  • Door op moeilijke momenten naast de cliënt te staan kunnen betere toekomstmogelijkheden geboden worden
  • Als de cliënt zich niet kan aanpassen, kan er in de omgeving aanpassingen gedaan worden
  • Heldere communicatie en afspraken met cliënt, ouders, school en begeleiding
  • Samen structuur aanbrengen
  • Het verkleinen van het uitvalrisico op school
  • Het verminderen van de afstroom naar lagere onderwijsvormen
  • Begeleiding op maat, waarbij uitgegaan wordt van talenten en mogelijkheden