Zorg bij gezin

De As biedt: Gezinscoaching
Doelgroep: Gezinnen met kinderen, jongeren of jongvolwassenen met autisme
Doel: Rust in het gezin creëren en het gezin laten groeien
  • Een duidelijke, respectvolle en warme pedagogische visie en aanpak, welke ‘de diagnose’ voorbij gaat en het hele gezin laat groeien
  • Ombuigen van negatieve spiraal in positieve richting
  • Elk gezinslid leert met een auti-bril op te kijken
  • Zicht op de manier waarop uw kind en de andere gezinsleden informatie verwerkt en hoe u daarop kunt inspelen
  • Krachten van elkaar leren herkennen, inzetten en de ander hiermee aanvullen: het gezin functioneert als een team
  • Praktische oefening van hoe u uw kind in zijn/haar ontwikkeling en talenten kunt stimuleren
  • Systeem/omgeving kan betrokken worden in kennis, visie en aanpak om op één lijn te komen
  • Opbouwen van een netwerk