De As biedt ook hulp via WMO

Per 1 april 2019 kan De As eindelijk ook via zorg in natura (ZIN) zorg bieden voor cliënten van 18 jaar en ouder in de volgende gemeenten:

Dongen, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk, Heusden en Tilburg.

De As deed dit al via persoonsgebonden budget (PGB), maar vanaf nu kan dat dus ook via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Fijn dat De As, voor de jongvolwassenen die gebruik willen maken van onze zorg, ook via deze weg toegankelijk is!

Uitnodiging inloopavond voor ouders 30 augustus 2018

Wilt u met herkenbare thema’s aan de slag of meer zicht hebben op ontspanning? Neem dan contact op met uw ambassadeur van de As en schrijf u in voor de inloopavond of mail naar oudertraining@stichtingdeas.nl

Wanneer:                  donderdag 30 Augustus
Waar:                         Stedekestraat 59 te Tilburg.
Start:                         19.15 uur en afronden om 21.30 uur.

Reactie van een betrokken moeder

Graag delen we deze reactie van een moeder met u, omdat het naar ons idee een mooi betoog is voor minder hospitalisering en bureaucratisering en meer waarderen van kinderen inclusief alles wat hen zo mooi uniek maakt.

Vader en ik vinden wel dat onze zoon extra ondersteuning nodig heeft, maar dat wij dit naar hem nooit gebracht hebben als een beperking. Wanneer hij vraagt over wat autisme is, en dan zeggen we dat dat kinderen zijn die van plaatjes (picto’s), rust en regels houden. Dan lacht hij, omdat hij zich daar helemaal in herkent. Hij heeft de diagnose, omdat het ons handvatten geeft om hem beter te begeleiden en omdat je die nodig hebt om door te poort te mogen naar de meer speciale structuur die voor hem beter past.

In Nederland gaat meer dan 10% van de kinderen naar het speciaal onderwijs. Ik denk niet dat 10% van onze kinderen beperkt is. Ik denk eerder dat ons onderwijssysteem en de kinderopvang slecht kijkt naar kinderen, moeilijk aansluit bij behoeften en beperkt is in het bieden van maatwerk aan kinderen. Om dit maatwerk wel voor elkaar te krijgen hebben we een systeem gebouwd van Toegang en zorgaanbieders, beschikkingen, indicaties, arrangementscodes, resultaat gestuurde inkoop, etc. Het is ook werkgelegenheid voor agogen. De gemeente pompt er miljoenen euro’s in.

Wij doen eraan mee, omdat het mogelijkheden biedt voor ons kind, maar wij verbazen ons ook wel over het feit dat wij in zo’n gekke wereld terecht komen. En voor hem is het ook niet altijd helpend, omdat het hem ook uitsluit.

Onze zoon is een prachtig kind met veel mogelijkheden. De beperking zit hem meer in beperkte zorg- en onderwijssystemen dan in het kind zelf. Ik wil niet dat hij zich gaat zien als ‘autist’ of als een kind waar iets geks mee aan de hand is. Wel dat hij leert over zichzelf waardoor hij sterker in zijn schoenen staat richting andere kinderen. En dat we uitgaan van zijn kwaliteiten en die versterken.

Huiskamer biedt jonge autisten  spelenderwijs zelfinzicht

TILBURG – Tilburg heeft een nieuwe voorziening voor kinderen en jongeren met autisme die zijn uitgevallen op school. In plaats van thuis te zitten, krijgen zij dagbehandeling in een speciale huiskamer in een voormalig schoolgebouw aan de Stedekestraat.

Dyshendro in de huiskamer van AmacASa.

Inmiddels komen dagelijks de eerste twee tot drie jongeren bij AmacASa, zoals de huiskamer heet. Zij krijgen spelenderwijs meer inzicht in zichzelf en hun relatie met anderen.  De leerlingen zijn in de regel na een crisis op school vertrokken met de nodige schade vandien.

Voortvarend

Afgelopen week bleek dat Tilburg verhoudingsgewijs veel zogenoemde thuiszitters telt. Toch kreeg de gemeente vorig jaar nog lof van voormalig ombudsman Marc Dullaert voor de voortvarende aanpak van thuiszitters.

De gemeente heeft met  onderwijs- en zorgpartners een pact gesloten om te zorgen dat in schooljaar 2020/2021 geen leerling langer dan drie maanden meer thuiszit zonder passende zorg. Van de thuiszitters heeft zo’n veertig procent een autisme spectrum stoornis. Voor de dagbehandeling van AmacASa zijn inmiddels twaalf jongeren in beeld. Vrijdag in het Brabants Dagblad het verhaal van de veertienjarige Dyshendro die al 1,5 jaar niet  naar school gaat.

Hackathon verslag 8 juni 2016

Hackathon

Unreachable

Teachable!

Op 8 juni organiseerde Stichting de As een Hackathon. Een bijeenkomst onder leiding van Jos Derksen waarbij professionals uit onderwijs, zorg, maar ook bedrijfsleven en ervaringsdeskundigen bijeenkwamen om innovatieve ideeën te ontwikkelen rondom een thema. We bespraken het thema: Hoe wij thuiszittende jongeren met autisme weer kunnen betrekken bij het onderwijs. Hiervoor waren 100 mensen aanwezig. De mensen kwamen vanuit gemeenten (Goirle, Tilburg, den Bosch), onderwijs (Frater van Gemert, ROC-Tilburg, Sg. De Keyzer, Parcours, Track 013, Plein 013, Mytylschool), behandeling (Reinier van Arkelgroep, Dr. Leo Kannerhuis Brabant, Dr. Leo Kannerhuis, Prinsheerlijk), begeleiding (Mee, IMW, Amarant, Stumass, Renewt), ervaringsdeskundigen, maar ook mensen die vanuit een andere invalshoek te maken hebben met dit thema, zoals een huisarts, een filosoof, een ondernemer, een bedrijfskundige en trainers.
Ook in functies waren de aanwezigen zeer gevarieerd: trainers, psychiaters, medewerkers van de toegang, docenten, directeuren, psychologen en orthopedagogen.

Na een inspirerende lezing van Annelies Spek (Zie deze link voor de hand-out) gingen we aan de slag! In vijf groepen werd er onder leiding van; Rob Bogaert (RMC), Samira Chaabar (IMW), Eline van Lier (MAKS), Boukje Jakobs (VSV-team), Marco Zwartkruis (Opleidingskundige) gesproken over het thema.

Hier kwamen 13 ideeën uit. Deze ideeën zijn voorgelegd aan een team van deskundigen. Deze deskundigen waren jongeren die deels vanuit de zaal, deels vanuit thuis hun stem uit hebben gebracht op de innovatieve ideeën die hen het meeste aansprak. Dit leidde tot de volgende top 5:

  • 1. Leeromgeving op maat & leerwijze: internet based leren, personal branding, communicatiekanalen (Skype), talentgericht onderwijs
  • 1 Doorlopend contactpersoon: “levenscoach”
  • 3 Maatwerk op basis van sterkte-analyse
  • 4 Samenwerkingsverband: onderwijs signaleert en onderzoek waarom iemand thuis zit. Een jongere wordt gekoppeld aan een begeleider die affiniteit heeft met de doelgroep en werkt vanuit de krachten. Begeleider laat jongere niet los
  • 5 Talentenplein: fysiek en online –> ontmoetingen / profileren / matchen, “je bent goed zoals je bent”
  • 5 Campagne over talenten: meer nadruk op het goede

Tot slot werd de deelnemers op het allerlaatste moment van de bijeenkomst gevraagd zich desgewenst te verbinden met een innovatief idee om hier actief mee aan de slag te gaan. Door op deze link te klikken kun je je ook opgeven om met een van deze vijf ideeën aan de slag te gaan en zal vanuit de As de coördinatie worden verzorgt om deze mensen met elkaar te verbinden.

Hiernaast gaat Stichting de As met het eerste idee aan de slag. Dit doet zij door een pitch te verzorgen op 8 september 2016 in Waalwijk bij het innovatienetwerk jeugd van de zorgregio Hart van Brabant. Dit doen we samen met de personen en instanties die zich aan dit idee hebben gecommitteerd.

De actualiteit van het thema werd bevestigd in de kamerbrief van mei 2016 en in het rapport van autisme bekeken. De wijze van samenbrengen van mensen en de ervaringsdeskundigen regie te geven in de oplossing werd ook omarmd door de organisatoren van het innovatienetwerk Hart van Brabant, dus het vuur is ontbrand!