Kijken naar talenten

Perfectionist Oog voor detail Doorzetter Taakgericht
Goed geheugen Intelligent Nauwkeurig Computer wizzkid
Kunstzinnig Analytisch Accuraat Muzikaal
Logische denker Oplossingsgericht Geconcentreerd Nuchter

Ieder mens heeft kwaliteiten en talenten. Dat geldt ook voor iemand met autisme. Echter kan de diagnose autisme verdere ontwikkeling in het leven danig in de weg zitten, alle mogelijke cursussen ten spijt. Een mens kan immers maar zoveel vaardigheden leren als zijn beperking toestaat. Volgens stichting De As heeft het daarom veel meer zin en effect om in te zetten op dat wat iemand wél kan. In de sportcoaching zijn ze daar ook achter; niet proberen iemand een sterke backhand aan te leren die daar in aanleg zwak in is, maar die geweldige forehand nog verder verbeteren om een ace te slaan. En daarnaast voorkomen dat er veel op de backhand wordt gespeeld.

Manon werkt op de juridische afdeling van een gemeente. Ze komt altijd stipt op tijd. Als Manon een stuk opstelt kan haar baas er zeker van zijn dat het juridisch dichtgetimmerd is. In een vergadering zegt Manon direct wat ze ergens van vindt. Manon heeft een kantoor voor zichzelf alleen, want ze stoort zich heel snel aan een ander en dat geeft conflicten op het werk. Haar werkgever staat haar bij in communicatie met anderen. Als het om 12 uur lunchpauze is, gaat Manon een half uur later naar de kantine zodat ze zelf kan bepalen waar ze kan zitten. Ze heeft dan haar iPhone met oortjes bij zich en eet dan in alle rust haar lunch.

Bij ieder mens, maar bij mensen met autisme nog meer, kan een sterke kant óók een grote valkuil zijn als er geen duidelijke begrenzing is. Zij kunnen hun talent bovendien alleen succesvol inzetten als de randvoorwaarden, die voor hun belangrijk zijn, kloppen. Denk hierbij aan de werkruimte, de omgevingsgeluiden, de tijdsdruk, de invloed van de weersomstandigheden, de mate waarin bepaalde taken zijn afgebakend, beschikbaarheid van materialen, de (wijze van) interactie met anderen. Daarom biedt stichting De As begeleiding op de woon-werk-opleidingsplek van de cliënt zelf. Dan kunnen we samen ontdekken wat nodig en mogelijk is voor de client en zijn of haar omgeving.