ASSK

 
Changing how the world views autism.

Binnen de As hebben we voor de jongeren met autisme een aanbod vanuit project Assk.

Assk verkondigt een andere waarheid over autisme: Het zijn de leiders van de toekomst. In adviezen en coaching bieden we een vernieuwde aanpak en werkwijze aan over het onderwijzen, opvoeden en samenleven met jongeren met autisme.

Inspiring hearts and opening minds so all individuals with autism have every opportunity in this world to shine!

Wat is er aan de hand?
Jongeren met talenten en autisme zitten thuis. Het talent van hen gaat verloren. Landelijk onderzoek geeft aan dat 40% van de jongeren die langdurig geen onderwijs volgen een diagnose autisme heeft of een vermoeden daarvan!

Waarom anders?
Reguliere trajecten hebben bewezen niet altijd aan te slaan, het onderwijs- en zorgveld heeft geen sluitend aanbod deze jongeren te bereiken. Deze jongeren passen (nu) niet in de schoolbanken. Er dient een passend aanbod gecreëerd te worden waar de jongere onder leiding van een coach gebruik van kan maken.

Er dient een op maat gemaakt toegangspad gemaakt te worden, bemenst met specialisten. Een toegangspad naar school, werk/vrijwilligerswerk en zinvolle daginvulling.

Omschrijving:
Team Assk bestaat uit ervaringswerkers en autisme-coaches. Team Assk creëert een platform en een ontwikkelplek die vraag en aanbod bij elkaar brengt voor Jongeren met autisme die dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen in het onderwijs.

We bieden maatwerk, wat te onderscheiden is in drie producten die met elkaar verweven zijn:

  1. autisme-educatie voor organisaties, opvoeders en scholen. Team Assk ondersteunt bij vraagstukken rondom autisme. Er wordt autisme-educatie en coaching aangeboden ten behoeve van de kwaliteit ten op zichten van autisme begeleiding. De doelgroep zelf heeft een grote rol als informatiebron. De ervaringswerkers en professionals staan samen voor de groep tijdens trainingen, workshops en advies.
  1. Assk community: netwerk voor partners/ouders/jongeren/onderwijs en organisaties.

Speerpunten van de community:
1. Publieke bewustwording en acceptatie over autisme.
2. Mogelijkheden in het onderwijs en werkveld voor jongeren met autisme.

  1. Een coachingstraject op maat; met als doel empowerment en toeleiding naar werk en of leeromgeving. In het eerste contact (vrijblijvend kennismakingsgesprek) met ervaringswerker, jongeren en professional kijken we wat we kunnen betekenen voor deze jongeren.

De mogelijkheden binnen een coachingstraject  zijn:

  • Aansluiten bij Assk-avonden (deels informatieve bijeenkomsten die gaan over werk/wonen/relaties/gezondheid/eenzaamheid en andere relevante onderwerpen en anderzijds avonden voor ontspanning en het delen van ervaringen met andere Asskgenoten.
  • Gesprekken met ervaringswerkers
  • Individuele en groepsgerichte training voor jongvolwassen gericht op talentontwikkeling en zelfkennis.
  • Psycho-educatie, sociale vaardigheden.
  • Werken aan individuele doelen met autisme coach. Voorbeelden die we tegenkomen zijn:

Het zoeken van een passende baan. Het kiezen van een nieuwe opleiding. Structuur en ritme vinden tijdens een depressie, het doorbreken van eenzaamheid, het aanleren van een gezonde levensstijl. Het helpen bij planning en organiseren van schoolwerk. Wat betekent het voor mij dat ik autisme heb.