cASa

Wanneer de wereld moeilijk te begrijpen is en wanneer er weinig begrip is voor hen, kan het zijn dat kinderen en jongeren vastlopen. Uitvallen op school is dan mogelijk één van de gevolgen.

De dagbehandeling cASa biedt hierin uitkomst. Dit is een plek waar de kinderen en jongeren mogen zijn wie ze zijn. Ze kunnen op ontdekkingstocht met de coaches naar hun talenten en hoe deze te benutten. Ook is het een plek waar aan de benodigde competenties gewerkt wordt om terugkeer naar onderwijs zo snel mogelijk te realiseren.

Anderen accepteren zoals ze zijn, verbinden, contact maken en tot zelfreflectie komen, daar gaan de jongeren op een creatieve manier mee aan de slag. We maken hierbij gebruik van de talenten en passies van de kinderen en jongeren. Samen met ouders, school en betrokken hulpverleners kijken we naar hoe we de ontwikkeling zullen begeleiden.

cASa zet de cliënt centraal door maatwerk te bieden en gaat hier op een vernieuwende manier mee om. Het hele systeem om het kind of de jongere heen wordt meegenomen en betrokken bij de ontwikkeling en/of terugkeer naar onderwijs. Samen met hen stellen we een behandelplan op. Hiervoor zetten we de expertise in van leerkracht, therapeut, begeleider, orthopedagoog, psycholoog en psychiater  om de doelen te bereiken. Bij Stichting de As is een consulterend kind- en jeugdpsychiater betrokken, die geconsulteerd wordt en deelneemt aan multidisciplinaire overleggen. Medicatiebehandeling wordt echter niet geboden vanuit de As.

Voor meer informatie, neem contact op met Frans Molkenboer, fmolkenboer@stichtingdeas.nl of telefoonnummer 013 7509067